Romem 4-6 ES

UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Romen 4-6 ES

Membranska filtracija moderna je fizikalno-kemijska tehnika odvajanja koja se zasniva na razlikama u propusnosti sastojaka koje nalazimo u vodi.

U membranskom postupku voda se crpi kroz površinu membrane, čime nastaju dva produkta: voda i zadržana vodena suspenzija.

Membrana je obično izrađena od sintetičkog materijala, koji je tanji od 1 milimetra te polupropusan (eng. semipermeable), što znači da neke tvari potpuno propušta, dok druge zadržava na površini.

Rezultat toga je protok tvari koje su prošle kroz membranu te protok tvari koje membrana zadržava.

Glavne prednosti MBR tehnologije:

  • visoki stupanj pročišćenosti,
  • potrebna je do 75 % manja zapremnina bazena,
  • kompaktan način izrade,
  • mala proizvodnja mulja,
  • veća fleksibilnost i pouzdanost rada,
  • neugodni mirisi svedeni na minimum.

MEMBRANSKA PUMPA

PUMPA ZA AKTIVNI MULJ

REVIZIJA ZA UZIMANJE UZORAKA

Ste zainteresirani za ovaj proizvod?
Pošaljite upit o dostupnosti za Romen 4-6 ES