Roseptic

SEPTIČKE JAME

Roseptic 1000 - 50.000 l

UPOTREBA
Septičke jame služe za fekalne vode, te se upotrebljavaju u novogradnji, adaptaciji postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih i poslovnih objekta. Ukopavamo ih samostalno ili više spojenih te tako povećavamo volumen.

SAVJETI ZA KORISNIKA:

  • mjesečno provijeriti nivo fekalija
  • kod pražnjenja potrebno kontaktirati ovlašteno komunalno poduzeće

DIMENZIONIRANJE SEPTIČKE JAME
Preporučena veličina po osobi je 150l/dan.
Veličina ulaznih cijevi može biti Ø110 do Ø160.
Septičke jame nisu protočne i mogu biti prema potrebi:

  • jednokomorne,
  • dvokomorne ili
  • trokomorne.

REVIZIJA
Iznad pregradne stene, zbog dostupanja u sve komore.

PRELJEVNE KOMORE

DODATNA REVIZIJA DN600

Roseptic 1000 - 16.000 l

REVIZIJA
Iznad pregradne stene, zbog dostupanja u sve komore.

PRELJEVNE KOMORE

REVIZIJA IZNAD ULAZA I IZLAZA DN600

Roseptic 22.000 - 50.000 l

Ste zainteresirani za ovaj proizvod?
Pošaljite upit o dostupnosti za Roseptic